ÖSYM Tarafından Yapılan KPSS 2021/2 Yerleştirmeleri Sonucunda Bakanlığımız Kadrolarına Yerleşen Adaylara İlişkin Duyuru

, 17:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) KPSS 2021/2 yerleştirmeleri sonuçlarına göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşenlerden istenilen belgeleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün aşağıda yazılan adresine; 12.01.2022-28.01.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurularda, belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

İstenilen Belgeler:

 1. Belgelerini elden teslim edecek adaylar için; Öğrenim Belgesinin aslı ve fotokopisi ya da e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi,

Posta yolu ile gönderecek adaylar için ise; Öğrenim Belgesinin Onaylı örneği (Üniversite veya Noter) ya da e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezun belgesi.

 1. KPSS 2021/2 Yerleştirme Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.
 2. 4 adet vesikalık fotoğraf. (son 6 ay içinde çekilmiş)
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi / Kimlik Kartı
 4. Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınacak barkodlu askerlik durum belgesi.
 5. E-devlet üzerinden alınacak barkodlu adli sicil kayıt belgesi.
 6. Hizmet cetveli. (Devlet Memuru olarak başka kurumda görev yapan veya yapmış olanlar)
 7. Atama Başvuru Formu. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)
 8. Mal bildirim beyannamesi. (Formun elektronik ortamda doldurularak imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.) (İndir)
 9. Evrak teslim üst yazısı. (İndir)
 10. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi.  (İndir)
 11. Özgeçmiş.
Kaynak: http://personel.meb.gov.tr/www/osym-tarafindan-yapilan-kpss-20212-yerlestirmeleri-sonucunda-bakanligimiz-kadrolarina-yerlesen-adaylara-iliskin-duyuru/icerik/1270